همایش ملی میراث معماری کرانه ­های ساحلی جنوب ایران و شهرهای فردا

برگزارکننده

سازمان منطقه آزاد کیش

 

تاریخ برگزاری

 27 فروردین 1399     

 

تماس با دبیرخانه

  021-77977195

 

محورهای همایش

    الگوهای معماری و شهرسازی بومی در کرانه ی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

    راهکارهای اقلیمی در معماری و شهرسازی در کرانه ی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از گذشته تا به امروز

    الگوهای بومی مدیریت آب و عناصر و اجزای آن در کرانه ی یاحلی خلیج فارس و دریای عمان

    مصالح و فناوری بومی قابل احیا در ساخت و سازهای جدید

    فناوری های نوین و بومی سازی آن ها در کرانه ی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

    محیط زیست و ساخت و ساز در کرانه ی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

    تحلیل و ارزیابی الگوهای جاری ساخت و ساز در کرانه ی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

Top