دومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران

برگزارکننده

دانشگاه زنجان

 

تاریخ برگزاری

13 آذر 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  33054339-024

 

محورهای همایش

    اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار در معدنکاری و صنایع معدنی

    بررسی های زیست محیطی در مراحل مطالعات زمین شناسی، اکتشاف منابع معدنی و فاز امکان سنجی

    ارزیابی تاثیرات زیست محیطی معادن و صنایع معدنی

    فناوری های نوین کنترل آلودگی در معدنکاری و فراوری مواد معدنی

    روش های نمونه گیری، مدل سازی، کنترل و مدیریت زهاب های اسیدی معادن

    مدیریت باطله های معدن و دفع پسماندهای صنایع معدنی

    مطالعات پایداری حفاری های روباز و زیرزمینی و نشست زمین

    بازسازی معادن

    ملاحظات حقوق مرتبط با منابع طبیعی و مقررات زیست محیطی بهره برداری از معادن

Top