همایش ملی سیلاب ۹۸ – ۹۷ اگر تکرار شود

 

برگزارکننده

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

تاریخ برگزاری

21 الی 23  آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

  33331066-061

 

محورهای همایش

    هواشناسی و پیش بینی بارش ، هیدرولوژی شهری و روستایی ، مدیریت حوضه آبریز در سیلاب

    مهندسی رودخانه و سیل (سازه ها ، حریم بستر ، لایروبی و ساماندهی و مدیریت سیلاب دشت)

    سیل و تبعات اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و امنیت

    سیل، فرصت ها و تهدیدهای محیط زیستی و منابع طبیعی

Top