اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 

برگزارکننده

انشگاه علوم پزشکی آبادان - موسسه آموزش عالی مهر اروند

 

تاریخ برگزاری

15 آبان 1398

 

دبیر اجرائی         

دکتر دکتر دوامی  

 

تماس با دبیرخانه

09129263648

 

محورهای همایش

        مهندسی hse

    مدیریت hse

    فرهنگ hse

    اقتصاد hse

    ایمنی و محیط زیست

    ایمنی و سلامت شغلی

    ایمنی و مدیریت ریسک

    مدیریت بحران پدافند غیرعامل

Top