سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

 

برگزارکننده

دانشگاه تبریز-انجمن هیدرولوژی ایران  

 

 

 

تاریخ برگزاری

26 الی 28 شهریور 1398

 

  

 

دبیر اجرایی

جناب آقای دکتر اسدی  

 

 

 

تلفن تماس با دبیرخانه

04133356007

 

 

 

محورهای همایش

تغییر اقلیم، سیلاب ها و خشکسالی ها

هیدرولوژی و مدیریت منابع آب

هیدرولوژی، سیستم های هشدار سیل و مدیریت ریسک

داده کاوی و سنجش از دور در هیدرولوژی

هیدرولوژی و مدیریت حوضه های شهری

هیدرولوژی، محیط زیست و آب های غیرمتعارف

هیدرولوژی، اقتصاد و حکمرانی آب

هیدرولوژی، آبخیزداری و حفاظت از منابع آب

شبیه سازی و مدل سازی در هیدرولوژی

هیدروژئولوژی و آب های ژرف

هیدرولوژی و سازه های آبی

هیدرولوژی در علوم کشاورزی

هیدرولوژی، فرهنگ سازی و اخلاق آب

Top