سومین کنفرانس ملی "مدیریت کلانشهرها"با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۶ تا ۸ آذر ۱۳۹۶ توسط شرکت فرآیند سازه ابنیه نصب در شهر تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی ، بهداشت محیط ، محیط زیست (عمومی)
برگزار کننده: شرکت فرآیند سازه ابنیه نصب
شهر برگزاری: تهران

حیات شهری، زندگی در شهرها همواره با مخاطرات، آسیب‌ها و تهدیدهایی برای شهروندان همراه است که بخش عمده‌ی این مخاطرات به چگونگی جریان کار و فعالیت در سطح شهر، عدم هماهنگی‌ها و وقایع و آسیب‌های حاصل از آن مربوط می‌شود. به این سبب امروزه مدیریت و کنترل ایمنی فعالیت‌ها و نیز عوامل آسیب‌زای دفعی و مستمر در مقیاس جزئی و کلی در تمام ابعاد شهری و فضاهای عمومی، مقوله بسیار بااهمیتی در مدیریت شهری است.
سومین کنفرانس ملی "مدیریت کلانشهرها با رویکرد HSE" مجالی‌ست برای تحلیل جنبه‌ها و مسائل جاری در مدیریت شهری از جنبه ایمنی و سلامت شهروندان در ابعاد سکونت و اشتغال. به‌بیان‌دیگر گستره مباحث این کنفرانس به کلیه فعالیت‌های درون شهرها و کلانشهرها در سطوح فردی و عمومی و همچنین دولتی و خصوصی می‌پردازد.
امید است این کنفرانس با بهره‌گیری از نظر پژوهشگران دانشگاهی و مدیران، اساتید و صاحب‌نظران و نیز متخصصان و کارشناسان دست‌اندرکار دولتی و خصوصی، فرصتی مناسب برای بحث و بسط مباحث این عرصه و پیوند میان دانش نظری و ملاحظات عملی را فراهم آورد. محورهای همایش در سه سطح شامل حوزه‌های ذیل می‌باشد:

1- مباحث نظری، آموزش و سیاستگذاری
2- حوزه نظارت و ارزیابی
3- حوزه مدیریت و اجرا

 

محورهای کنفرانس:
کارکردهای شهری ذیل هر حوزه به شرح زیر است:
مباحث نظری، آموزش و سیاستگذاری
- تحلیل و ارزیابی سیاست‌های کلان مدیریت شهری در حوزه HSE
- تحلیل و آسیب‌شناسی روندهای سیاستگذاری و آیین‌نامه‌های HSE در نهادهای مرتبط با امور شهری
- تحلیل و ارزیابی مقررات HSE درمشاغل، صنایع
- مسائل آموزش دانشگاهی در حوزه HSE در ارتباط با نیازهای اجرایی درحوزه شهری
- نقش آموزش شهروندی دررعایت اصول HSE
- نظام مدیریت HSE و طرح‎‌‌های توسعه پایدار شهری
- مدیریت HSE، مسائل و حقوق شهروندی
- شهر سالم و نظام HSE با تاکید بر روانشناسی اجتماعی و محیطی
- امنیت اجتماعی و طراحی شهری مبتنی بر HSE
- پایداری شهری به کمک پیاده سازی HSE
- فرهنگ عمومی و نقش آن در پذیرش لزوم رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت کار
- تأثیرات و ملاحظات عوامل اقلیمی، آب و هوایی در مدیریت HSE
- نقش بیمه در تحقق سیاست‌های HSE
نظارت و ارزیابی
- ملاحظات ارزیابی و نظارت HSE در کلیه سطوح و زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌ها و طرح‌های شهری
- تحلیل و آسیب‌شناسی روند عملی نظارت بر اعمال آیین‌نامه‌های HSE در مشاغل و کاربری‌های شهری
- ارزیابی آسیب‌ها، مخاطرات و ریسک فعالیت‌های شهری در شرایط بحران
- ملاحظات ارزیابی بهداشت کار و محیط و ایمنی درساخت و ساز شهری
- ارزیابی و سنجش تحقق‌پذیری HSE در مدیریت شهری با هدف بازنگری در قوانین و مقررات
مدیریت و اجرا
- تحلیل و آسیب‌شناسی روندهای اجرایی HSE در سطوح کاربردی و انواع فعالیت‌ها و پروژه‌‌های شهری
- مسائل اجرایی، ضرورت‌ها و عناصر سیستم HSE در مدیریت شهری
- ملاحظات آموزش عملی و کاربردی HSE و جایگاه آن در سلامت شهری
- بهره‌وری و مدیریت بهینه شهری و ملاحظات HSE
- مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ارتباط با آب و فاضلاب
- مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ارتباط با برق
- مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ارتباط با نفت، گاز و پتروشیمی
- ملاحظات HSE در ارتباط با حمل‌ و نقل شهری و ارتقاء فرهنگ ایمنی ترافیک شهری
- شیوه‌های اجرای HSE در پروژه‌های مقاوم‌ساز و بهسازی لرزه‌ای
- کاربرد تجهیزات و شیوه‌های نوین در ایمنی، بهداشت کار پروژه‌های شهری
- نقش و کارکرد تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای غیر‌ دولتی در تحقق HSE به منظور ترویج، آموزش، نظارت و مشارکت در آن
- آسیب شناسی نقش و عملکرد بیمه در تحقق HSE

Top