چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع

در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین  در شهر اسفراین برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر ، مهندسی برق و الکترونیک ، مهندسی صنایع
برگزار کننده: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینمحورهای کنفرانس:

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

مهندسی صنایع

Top