همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

برگزارکننده

دانشگاه صنعت نفت

 

تاریخ برگزاری

3  اردیبهشت 1399     

 

تماس با دبیرخانه

32907528-061

 

محورهای همایش

– محور های گرایش مهندسی نفت و صنایع وابسته

– محور های گرایش مهندسی گاز و صنایع وابسته

– محور های گرایش مهندسی پالایش و صنایع وابسته

– محور های گرایش مهندسی پتروشیمی و صنایع وابسته

– نانو فناوری

– محیط زیست

– اقتصاد نفت و گاز

– حقوق نفت و گاز

Top