دهمین سمینار پیل سوختی ایران

محورهای همایش

۱- مواد، فرایندها و تکنولوژی پیل سوختی

۲- ارزیابی، شبیه‌سازی، مدل‌سازی و کاربردهای پیل سوختی

۳- زیرساخت‌ها، اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی پیل سوختی

۴- نقشه راه پیل سوختی

۵- فناوری‌های پیشرفته پیل سوختی

۶- مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تولید و توسعه پیل سوختی

۷- نقش پیل سوختی در توسعه، تولید و اشتغال

۸- همکاری‌های ملی و بین المللی در توسعه پیل سوختی

۹- راهکارها و موانع بومی سازی صنعت پیل سوختی

Top