نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری

برگزارکننده

دانشگاه فردوسی مشهد ، شورای اسلامی و شهرداری مشهد

 

تاریخ برگزاری

2 و 3  اردیبهشت 1399     

 

تماس با دبیرخانه

31291084-051

 

محورهای همایش

*محور ویژه :شهرهای آینده و تغییرات اقلیمی

۱-سیاست‌گذاری اقلیمی در مدیریت شهری

۲-تعدیل، سازگاری و تقلیل آثار ناشی از تغییرات اقلیمی

۳-مخاطرات جوی و فرین‌های اقلیمی در شهرها

۴-تصویرسازیشهرهای آینده بر اساس سناریوهای اقلیمی

 

۱-توسعه پایدار اجتماعی و شهرهای آینده

۱-تنوع سبک زندگی و پایداری اجتماعی شهرها

۲-پایداری و انسجام اجتماعی شهر

۳-سلامت و بهزیستی اجتماعی در شهر

۴-حاشیه نشینی و چرخه های محرومیت

۵-توانمندسازی اجتماع‌محور و پایداری اجتماعی شهر

 

۲- توسعه پایدار اقتصادی و شهرهای آینده

۱-منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاری در شهرها

۲-جایگاه فعالیت‌های نوین در پایداری اقتصادی شهرها

۳-اقتصاد غیر­رسمی و توسعه پایدار اقتصادی شهرها

۴-رونق تولید و اقتصاد سبز در شهرها

 

۳- توسعه پایدار زیست‌محیطی و شهرهای آینده

۱-آموزش وارتقاء سواد زیست محیطی در شهرها

۲-مدیریت پایدار منابع زیست‌محیطی در شهرها

۳-مدیریت آلودگی‌های محیطی در شهرها

۴-فرایندهای مورفودینامیک و پایداری شهری

۵-تاب‌آوری و مخاطرات محیطی در شهرهای آینده

۶-قوانین و مقررات و توسعه پایدار زیست محیطی شهرها

۷-ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های شهری

 

۴- توسعه پایدارنهادی ـ مدیریتی شهرها

۱-نقش نهادهای حاکمیتی در توسعه پایدار شهرها

۲-نقش نهادهای مدنی در توسعه پایدار شهرها

۳-قوانین و حقوق شهروندی و توسعه پایدار

۴-چالش‌های گذار به مدیریت یکپارچه شهری

۵-آینده پژوهی و توسعه پایدار شهرها

 

۵-توسعه پایدار کالبدی-فضایی و شهرهای آینده

۱-طراحی انسان‌محور و توسعه پایدار شهری

۲-مسائل کا لبدی بافت‌های نا کارآمد شهری

۳-حمل‌ونقل پایدار شهری

۴-مصالح و فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز و پایداری شهرهای آینده

۵-طراحی و معماری اقلیمی در شهرهای آینده

Top