هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

برگزارکننده

انجمن مکانیک سنگ ایران ، دانشگاه تهران

 

تاریخ برگزاری

2 و 3  اردیبهشت 1399     

 

تماس با دبیرخانه

88630482-021

 

محورهای همایش

 • آموزش، چشم‌انداز و چالش‌ها در مکانیک سنگ
 • آزمون‌های آزمایشگاهی در مکانیک سنگ
 • آزمون‌های برجا در مکانیک سنگ
 • ابزاربندی و رفتارسنجی در مکانیک سنگ
 • ژئومکانیک نفت
 • مهندسی تزریق و بهسازی زمین
 • دینامیک سنگ و مهندسی انفجار
 • مکانیک شکست سنگ
 • تونل‌سازی و حفر فضاهای زیرزمینی
 • مطالعات موردی در مکانیک سنگ
 • مکانیک سنگ در حفاری و بهره‌برداری انرژی زمین‌گرمایی
 • مکانیک سنگ در معادن روباز و شیروانی‌های سنگی
 • مکانیک سنگ در معادن زیرزمینی
 • مکانیک سنگ در معادن سنگ‌های ساختمانی
 • روش‌های عددی در مکانیک سنگ
 • زمین‌آمار در مکانیک سنگ
 • ژئوفیزیک مهندسی در مکانیک سنگ
Top