نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران

برگزارکننده

انجمن بیوانفورماتیک ایران ، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

 

تاریخ برگزاری

 20 الی 22 اسفند 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  021-24509640

 

محورهای همایش

    آنالیز توالی های زیستی

    بیو انفورماتیک ساختاری

    زیست شناسی سامانه ای

    داده کاوی در زیست شناسی

    کشف و طراحی محاسباتی دارو

    زیست شناسی تکاملی محاسباتی

    مدل سازی ریاضی و آماری در زیست شناسی

 

 

Top