سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

برگزارکننده

دانشگاه صنعتی شریف

 

تاریخ برگزاری

3 و 4 دی 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  021-66166335

 

محورهای همایش

۱)     ویژگی­ های دانشگاه کارآفرین

۲)     سیاست­ گذاری آموزش کارآفرینی و مبانی فلسفی یادگیری در آموزش کارآفرینانه

۳)     آموزش کارآفرینی اجتماعی/ کارآفرینی سازمان

۴)     رویکرد آموزش ­های برخط و آمیخته

۵)     تئوری ­های پداگوژیک در آموزش کارآفرینی

۶)      تاثیر جنسیت در آموزش کارآفرینی

۷)     آموزش ­دهندگان (Educators)/ و آموزش آموزش­ دهندگان (Teacher Education)

۸)     روش­ های نوین آموزش کارآفرینی

۹)     ارزش ­ها و اخلاق در آموزش کارآفرینی

۱۰) آموزش کارآفرینی برای دانشجویان رشته­ های غیر مدیریت و کسب و کار

۱۱) آموزش نوجوانان/ دانش ­آموزان در حوزه کارآفرینی

۱۲) نوآوری هایی در تاثیرگذاری، منابع آموزشی،‌ سنجش و ارزیابی آموزش کارآفرینی

۱۳) منتورشیپ/ کوچینگ در حوزه کارآفرینی

Top