کنفرانس بین المللی ارتباط صنعت و دانشگاه با رویکرد استفاده از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در راستای بهره مندی از کسب و کارهای نوین و پلتفرمیک

برگزارکننده

سازمان مدیریت صنعتی

 

تاریخ برگزاری

10 دی 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  021-22043005

 

محورهای همایش

تهیه و تدوین سازوکار زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه در راستای ساخت داخل

زمینه سازی برای اشتراک گذاری و تسهیم دانش متقابل صنعت و دانشگاه

توسعه و نشر الگوهای مناسب ارتباطی صنعت و دانشگاه

فراهم شدن مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در طرح های دانش بنیان و کاربردی مورد نیاز صنعت و بنگاه های کشور

فراهم کردن بستر ارتباطی استارت آپ و شرکت های دانش بنیان با صنایع و بنگاه ها

جهت دهی و هدفمند کردن فعالیت های استارت آپ و شرکت های دانش بنیان دانشگاهی در جهت ساخت داخل 

 

 

 

 

 

محورهای تخصصی کنفرانس:

ارزیابی تحلیلی و تفسیری تعامل صنعت و دانشگاه ها، مراکز علمی، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها

مطالعات تطبیقی و برون مرزی تعامل بهینه صنعت و دانشگاه

دانشگاه های نسل 3 و نسل 4

بررسی امکان ها و ظرفیت سنجی دانشگاه ها، مراکز علمی، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در راستای رونق تولید

ارتباط سازنده و بهینه حوزه های مختلف علوم انسانی (حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، فرهنگ، روان شناسی، اخلاق، علوم تربیتی و ...) با تولید و صنعت

 

محورهای عمومی کنفرانس:

- مدیریت

- اقتصاد

- حسابداری

- حقوق

- علوم سیاسی

 

Top