دهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

 

تاریخ برگزاری

2 الی 3بهمن 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  32309615-071

 

محورهای همایش

۱-     ارزشیابی اقدامات مرتبط با “مدیریت ایمنی راه” در سطح ملی، استانی و محلی

۲-     ارزشیابی اقدامات مرتبط با “راه های ایمن تر” در سطح ملی، استانی و محلی

۳-     ارزشیابی اقدامات مرتبط با “وسایل نقلیه ایمن تر” در سطح ملی، استانی و محلی

۴-     ارزشیابی اقدامات مرتبط با “کاربران راه ایمن تر” در سطح ملی، استانی و محلی

۵-     ارزشیابی اقدامات مرتبط با “پاسخ دهی پس از تصادف” در سطح ملی، استانی و محلی

 

Top