دومین کنفرانس ملی هوانوردی عمومی

برگزارکننده

پژوهشگاه هوافضا ، فرماندار فردوس

 

تاریخ برگزاری

9 الی 11بهمن 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  88366030-021

 

محورهای همایش

    نقش حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری

    امداد و نجات هوایی از قبیل: آتش نشانی هوایی – آمبولانس هوایی

    مدیریت بحران

    هدایت، کنترل و نظارت ناوبری

    نقش هوانوردی در کشاورزی

    حقوق هوانوردی

    مدیریت یکپارچه ایمنی هوانوردی (ISMS)

    استانداردها و الزامات هوانوردی

    CNS/ATM

    ورزش های هوایی/هوانوردی تفریحی

    اکتشافات منابع طبیعی/عکسبرداری و نقشه برداری هوایی

    ایرتاکسی

    خدمات فرودگاهی

    بررسی سوانح هوایی

    مهارت های خلبانی

    طراحی هواپیماهای سبک

    FANS

 

Top