پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

تاریخ برگزاری

13 الی 15 آذر  1398     

 

تماس با دبیرخانه

  34280086-034

 

محورهای همایش

علوم پایه و بالینی

داروشناسی

بهداشت

دندان‌پزشکی

علوم پیراپزشکی و پرستاری

دامپزشکی و بیماری های مشترک دام و انسان

روانپزشکی و علوم مغز و اعصاب

توانبخشی و تغذیه

سلول های بنیادی

تجهیزات و تکنولوژی های نوین

Top