چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

برگزارکننده

انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

 

تاریخ برگزاری

27 آذر 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  81032326-021

 

محورهای همایش

. توسعه کیفیت و بهره وری

  – خصوصی سازی و ارتقاء بهره وری و کیفیت

  – تفکر استراتژیک در ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت محصولات و خدمات

  – ارتقاء توان اجرایی سازمانها Execution

  – بهره وری و مدیریت بهینه منابع سازمانی

  – توسعه و ارتقاء سرمایه انسانی زیر ساخت مناسب برای افزایش بهره وری منابع در دسترس

  – تجارب و مدلهای نوین مدیریت بنگاههای تجاری مبتنی بر توسعه و بهبود بهره وری

 

  • اندازه گیری، تحلیل و کنترل کیفیت و بهره وری

  – مدلهای نظارت، کنترل و مانیتورینگ سیستم های کیفیت و یهره وری

  – ساختارهای اندازه گیری، بهبود و ارتقاء بهره وری و کیفیت در بنگاههای تجاری

  – روشهای اندازه گیری و توسعه شاخص های کلیدی عملکرد

 

  • بهبود و ارتقاء کیفیت و بهره وری

  – افزایش توان رقابتی سازمان در بازارهای داخلی و بین المللی با تکنیک افزایش بهره وری و کیفیت

  – الگوهای مناسب برای افزایش همزمان بهره وری و کیفیت

  – بهره وری و مدیریت عملکرد سازمانی

  – روشها و متدهای نوین ارتقاء بهره وری و توسعه کیفیت در سازمان

  – افزایش بهره وری سازمان مبتنی بر افزایش بهره وری و توسعه عملکرد فرآیندهای کسب و کار

  –  ارتقاء بهره وری انرژی

Top