همایش ملی چرخه تولید آب و برق از منابع آبی نامتعارف

  برگزارکننده

انجمن برق‌آبی ایران

 

تاریخ برگزاری

5 و 6 شهریور 1398      تغییر یافت:   28 و 29 آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

  27822044-021

 

محورهای همایش

    نمک زدایی، پالایش پساب , فناوری

    اقتصاد و دل‌نگرانی های زیست بومی

    روشهای همزمان تولید آب وبرق از منابع تجدیدپذیر

    همبست آب، پسماند،غذا و انرژی

    اصلاحات نهادی و ساختاری

    نگاهی به درس آموخته های جهانی

 

Top