اولین همایش آمار، برنامه ریزی و سیستم های اطلاعات مکانی

 

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

تاریخ برگزاری

20  آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

  32122207-071

 

محورهای همایش

نقش آمار و اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی در نظام سلامت

کیفیت دادها و سیستم های اطلاعات  سلامت

آسیب شناسی برنامه ریزی در سیستم سلامت و اجرای آن

ارزیابی سامانه های ملی اطلاعات و راهکار های بهبود آن

نقش سیستم های پویای گزارش دهی (از جمله داشبوردها) در ارتقای تصمیم گیری در نظام سلامت

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)در حوزه سلامت

چالش ها و فرصت های  GIS در حوزه سلامت

Top