دومین همایش توسعه فرهنگ صنعتی

 

برگزارکننده

مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی

 

تاریخ برگزاری

13  آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

  88604222 -021

 

محورهای همایش

سیاست‌گذاری:

    فرهنگ صنعتی و کشورهای در حال توسعه

    فرهنگ صنعتی، توسعه صنعتی

    فرهنگ صنعتی و جهانی شدن

    فرهنگ صنعتی و اقتصاد

    فرهنگ صنعتی و قوانین مورد نیاز

    فرهنگ صنعتی و نقش هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی

    نقش اقشار مختلف مردم (به ویژه زنان و جوانان) در توسعه فرهنگی صنعتی.

 

    علمی:

    فرهنگ صنعتی، انسان محوری و شایسته سالاری

    فرهنگ صنعتی و نظام پذیری

    فرهنگ صنعتی و آموزش

    فرهنگ صنعتی، خلاقیت و نوآوری

    فرهنگ صنعتی، مشارکت و کارگروهی

    فرهنگ صنعتی، فرهنگ پاسخگو.

 

    تخصصی:

    فرهنگ و تکنولوژی

    فرهنگ کار

    فرهنگ تولید

    فرهنگ کیفیت

    فرهنگ بهره‌وری

    فرهنگ مصرف

    فرهنگ ارتباطات

 

    ویژه:

    فرهنگ زیست الگو و زیست سازگار

    فرهنگ صنعتی و رونق اقتصادی

    فرهنگ صنعتی و اقتصاد مقاومتی

    فرهنگ صنعتی و مدیریت جهادی

Top