همایش زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات

 

برگزارکننده

کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی

 

تاریخ برگزاری

22  مهر 1398

 

تماس با دبیرخانه

  48392495 -021

 

محورهای همایش

۱. زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای دسترسی به اطلاعات، موانع و راهکارها

۲. زیــرسـاخـت‌هـای لازم بـرای دسـتــرسـی بـه اطـلاعـات (فناوری ها، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، پلتفرم و ...)

۳. حقوق معنوی و زمینه های قانونی برای دسترسی همگانی به اطلاعات

۴. دولت الکترونیک و دسترسی به اطلاعات، ضرورت‌ها، موانع و قابلیت‌ها

۵. نقش منابع آموزشی باز در گسترش دانش علمی و دسترسی همگانی به دانش علمی؛ فرصت ها و چالش ها

۶. زمـینـه‌ها و موانع دسترسی همگانی به اطلاعات در حوزه‌های مختلف؛ حوزه سلامت، شهری، بازرگانی، عدالت، گردشگری، قوانین و مقررات، آموزش و پرورش

۷. سیاستگذاری در زمینه دسترسی به اطلاعات

۸. شفافیت در اطلاع‌رسانی و امکان دسترسی به اطلاعات برای همگان (قـشـرها و گـروه‌های خـــاص اجتماعی، من جمله توانیابان)

۹. مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه دیگر کشورها در خصوص دسترسی همگانی به اطلاعات

۱۰. دسترسی به اطلاعات حیاتی توسط مردم در شرایط بحران

 

Top