هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

 

برگزارکننده

شرکت علم محوران آسمان

 

تاریخ برگزاری

25 آذر 1398

 

تماس با دبیرخانه

 32481179-034

 

محورهای همایش

    علوم پایه

    علوم انسانی

    کشاورزی

    فنی و مهندسی

    هنر

Top