نخستین کنگره ایرانی روان‌شناسی مثبت

 

برگزارکننده

دانشگاه شهید بهشتی

 

تاریخ برگزاری

19 الی 21  آذر 1398

 

تماس با دبیرخانه

29905377_021 و 09039489666

 

محورهای همایش

1-     تحول روان شناسی مثبت

        ریشه ها و فلسفه روان شناسی مثبت

        موج دوم در روان شناسی مثبت

        ارزش ها و معنا در روان شناسی مثبت

        روان شناسی مثبت در ایران

        ایدئولوژی، روش شناسی و سنجش در روان  شناسی مثبت

 

 

2-     روان شناسی مثبت تحولی

        روان شناسی مثبت و وهله های تحول (کودکی،نوجوانی،جوانی،میانسالی و سالمندی)

        خانواده و روانشناسی مثبت 

        دلبستگی در روان شناسی مثبت

        فرایند های تحولی و روانشناسی مثبت ( بازی، تقلید، ادراک،حافظه و ...) 

 

 

3-     مداخلات روان شناسی و روان درمانی مثبت

        محدودیت ها، موانع و چالش ها در روان درمانی مثبت

        اصول و مبانی روان درمانی مثبت

        ارزیابی و تشخیص در روان شناسی مثبت

        جایگاه روان شناسی مثبت  و مقایسه با سایر درمان ها

        روان شناسی مثبت و مداخلات نو ظهور 

 

 

4-        مبانی عصب شناختی روان شناسی مثبت

         شناخت مثبت نگر:  توانمند سازی شناختی و تقویت مثبت اندیشی

         شناخت اجتماعی : درک خود و دیگری

         مبانی عصب شناختی ذهن سرگردان و بهشیار

         مبانی عصب شناختی معنویت

         مبانی عصب شناختی شادی

 

 

5-     آموزش مثبت در روان شناسی مثبت

        آموزش و پرورش مثبت

        آموزش مهارتهای زندگی در روان شناسی مثبت 

        آموزش نظارت و مربی گری در روان شناسی مثبت

 

 

6-     کاربردهای روان شناسی مثبت  

        آسیب های اجتماعی

        جامعه، فرهنگ و اخلاق

        شهر سازی، شهروندی و محیط زیست

        ادبیات و هنر

        رسانه، دنیای مجازی و فن آوری های نوین

 

 

7-     روانشناسی مثبت و سلامت 

        روانشناسی مثبت در روان شناسی سرطان

        روانشناسی مثبت در تیم پزشکی و بیمارستان ها

        روانشناسی مثبت در پیشگیری

        روانشناسی مثبت و بیماری های خاص

        آموزش مثبت در سلامت

        روانشناسی مثبت در پیشگیری، درمان و بهبود اعتیاد

        روانشناسی  مثبت در علوم ورزشی و تندرستی

 

 

8-    روانشناسی مثبت در محیط کار

      فرایندهای منابع انسانی مثبت (جذب، به کار گماری، مدیریت عملکرد، کارراهه، حقوق و پاداش، مرکز ارزیابی ) 

        فرهنگ سازمانی مثبت نگر

        رهبری و مدیریت مثبت نگر

        تحول سازمانی با رویکرد مثبت نگر

        تعاملات و روابط مثبت نگر در محیط کار

        ذهن آگاهی در سازمان

        توانمند سازی روانشناختی مثبت نگر

        کارآفرینی و کسب و کار مثبت

        تجربه سیالی  و عملکرد مثبت

        مربیگری  مثبت در آموزش سازمانی

 

Top