دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی

 

برگزارکننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

 

تاریخ برگزاری

27  آذر 1398

 

تماس با دبیرخانه

52720103-071

 

محورهای همایش

    اشاعه دانش برنامه درسی

    تمرکز و تمرکز زدایی در برنامه درسی

    چاشهای برنامه درسی

    توسعه برنامه درسی

    چشم اندازهای برنامه درسی در سند تحول بنیادین

    مدیریت و برنامه درسی

    بازاریابی و برنامه درسی

    علوم اجتماعی و برنامه درسی

    فرهنگ و برنامه درسی

    روانشناسی و برنامه درسی

    خلاقیت و نوآوری در برنامه درسی

    روش شناسی در برنامه درسی

    الگوهای برنامه درسی

    برنامه ریزی آموزشی و درسی

    جایگاه معلم و استاد در برنامه درسی نظام آموزشی

    مطالعات میان رشته ای در برنامه درسی

    مطالعات تطبیقی در برنامه درسی

    آینده نگری در برنامه درسی

    فلسفه و برنامه درسی

Top