نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران

 

برگزارکننده

دانشگاه صنعتی اصفهان ، انجمن خلـأ ایران

 

تاریخ برگزاری

6 و 7 آذر 1398

 

تماس با دبیرخانه

81032243 -021

 

محورهای همایش

–  ساخت مواد در ابعاد کوچک تحت خلأ

–  کاربردهای خلأ در سامانه های شبیه ساز فضا

–  کاربردهای خلأ در فناوری سلول های خورشیدی

–  کریستالیزاسیون و انجماد جهت دار تحت خلأ

–  فرایندهای لایه نشانی تحت خلأ ( MBE , PLD , PVD , CVD)

–  ادوات، تجهیرات و سامانه های مرتبط با فناوری خلأ

–  ساخت ادوات و قطعات میکرو/ نانو الکترونیک

–  سایر موضوعات مرتبط با علوم و فناوری خلأ

Top