همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

 

برگزارکننده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

تاریخ برگزاری

14 آبان 1398

 

دبیر اجرائی         

دکتر حسین بارانی

 

تماس با دبیرخانه

38805255-051

 

محورهای همایش

    علم اطلاعات جغرافیایی اینترنت اشیاء (GIScience of the Internet of Things)

     وب معنایی جغرافیایی. (GeoSemantic Web)

     علم اطلاعات جغرافیایی در جابجایی شامل وسایل حمل و نقل خودران، حمل و نقل و (GIScience in mobility, including autonomous vehicles)

 

     پیشرفت ها در شبیه سازی های جغرافیایی و کارتوگرافی (Advances in GeoSimulation and Cartography)

     علم اطلاعات جغرافیایی و حریم خصوصی مکان (GIScience and location privacy)

     داده های حجیم فضایی و مجموعه داده های جهانی (Spatial Big Data and Global Datasets)

     یادگیری ماشین (عمیق)، داده کاوی، محاسبات نرم (Deep/Machine Learning, Data mining, Soft Computing)

 

     ایزوها، استانداردها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها .(ISOs, Standards and Regulations)

     آموزش و تدریس علم اطلاعات جغرافیایی (GIScience Education/Teaching)

     نرم افزارها، داده ها و …. متن باز . (Open Source: Software, data and …)

     زیرساخت داده جغرافیایی، زیرساخت داده فضایی و فراداده .

     GDI: Geographic Data Infrastructure, SDI: Spatial Data Infrastructure, Meta Data

     توپولوژی . (Topology)

     واقعیت مجازی و واقعیت افزوده . (Augmented Reality and Virtual Reality)

     پهپادها، ماهواره ها و صنایع فضایی . (UAVs, satellites and space industries)

     سنجش از دور شی­گرا جغرافیایی . (GEOBIA: Geographic Objet Based Image Analysis)

     اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه، داده های جغرافیایی مردم گستر (VGI: Volunteered Geographic Information, CSGD: Crowd sourced Geographic Data )

 

     تنوع زیستی، جغرافیای زیستی و اکولوژی (Biodiversity, Biogeography and Ecology)

     آمایش سرزمین: منطقه ای، شهری و روستایی.(Land Use Planning: Regional, Urban and Rural)

     خدمات اکوسیستم و محیط زیست. (Ecosystem Services and Environment)

     پدافندغیرعامل، امنیت، حصار جغرافیایی، مدیریت مرز و مطالعات جرم. (Passive Defense, Security, GeoFence, Border Management and Crime studies )

 

     مطالعات انسانی و اجتماعی . (Human and Social Studies)

     سلامت و بهداشت (Health and hygiene)

     مخاطرات، مطالعات اقلیمی و ژئومورفولوژیکی (Hazards, Climatic and Geomorphological Studies)

     صنایع و اکتشاف معادن و انتقال انرژی. (Industries, Mining and Energy)

     ۱۷ هدف توسعه پایدار (۱۷ Sustainable Development Goals)

     مدیریت بحران، ایمنی و اورژانس. (Crisis Management, Safety and Emergency)

     دولت های محلی و ملی . (Local and National governments)

     کشاورزی و منابع طبیعی (Agriculture and Natural Resources)

     شبکه ها: آزمایشگاه ها و انجمن های ملی و بین المللی . (Networks: National and international laboratories and associations)

 

     کسب و کارهای نوظهور، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان (Emerging businesses, Startups and Knowledge-Based companies)

 

     ابرنقطه: لایدار، ساختار از حرکت و فتوگرامتری (Point clouds: Lidar, Structure From Motion, Photogrammetry, …)

 

     توریسم، تجارت و املاک Tourism, Business and Real State

     زیرساخت داده جغرافیایی، زیرساخت داده فضایی و فراداده.

     GDI: Geographic Data Infrastructure, SDI: Spatial Data Infrastructure, Meta Data

     و…

Top