پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران

 محورهای کنفرانس

    آنالیز ریاضی
    آنالیز عددی و بهینه سازی
    ترکیبیات و علوم کامپیوتر
    جبر
    معادلات دیفرانسیل و سیستم­های دینامیکی
    هندسه و توپولوژی
    سایر زمینه های ریاضی و مرتبط با ریاضی

Top