چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

برگزارکننده

دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، انجمن چشم پزشکی ایران

 

تاریخ برگزاری

20 الی 22  فروردین 1399     

 

تماس با دبیرخانه

66919061-021

 

محورهای همایش

Top