هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

تاریخ برگزاری

16 الی 18 بهمن 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  

 

محورهای همایش

محور اصلی کنگره :

     تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی (با محوریت اخلاق در آموزش )

    کمیته های اخلاق بیمارستانی

     راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی

 

محورهای فرعی کنگره :

فلسفه اخلاق – اخلاق بالینی – اخلاق در آموزش  پزشکی – آموزش اخلاق پزشکی – اخلاق در پژوهش های پزشکی – اخلاق پرستاری

اخلاق داروسازی –  اخلاق دندانپزشکی – اخلاق پیراپزشکی – اخلاق در ارائه خدمات پاراکلینیکی – اخلاق بیمارستانی – عدالت در سلامت

حقوق بیماران – فلسفه پزشکی –  حقوق پزشکی –  فقه پزشکی –  برنامه درسی پنهان آموزش اخلاق –  اخلاق در سلامت عمومی و سیاستگذاری سلامت – اخلاق در بلایا – اخلاق پزشکی در رسانه – اخلاق در مراقبت از سالمندان –  اخلاق در مراقبت های آغاز و پایان حیات – اخلاق در روش های کمک باروری – اخلاق سازمانی – اخلاق در پژوهش بر حیوانات – اخلاق در پیوند اعضا و بافت – اعتلای اخلاق حرفه ای –  اخلاق در فناوری های زیستی –  اخلاق در مراقبت از گروه های آسیب پذیر – اخلاق در مراقبت های طب تسکینی- اخلاق در خطاهای پزشکی – اخلاق در پزشکی از راه دور( telemedicine)

 

Top