سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی (با امتیاز بازآموزی)

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

 

تاریخ برگزاری

4 و 5 دی 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  34570030-026

 

محورهای همایش

    بیماری های عفونی

    بیماری های داخلی

    بیماری های قلب و جراحی قلب

    بیماری های اطفال و جراحی اطفال

    طب اورژانس

    پرستاری در تمام محورها

    بیماری های زنان و مامایی

    بیماری های روان پزشکی

    بیماری های اورولوژی

    بیماری های نورولوژی و نوروسرجری

    بیماری های ارتوپدی

    علوم آزمایشگاهی

    جراحی

Top