دوازدهمین همایش بیماری های متابولیک ارثی و غدد کودکان

برگزارکننده

مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان

 

تاریخ برگزاری

15 الی 17   آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

  66949662-021

 

محورهای همایش

بیماری های غدد کودکان

بیماری های متابولیسم کودکان

بیماری های نورومتابولیک

بیماری های ارثی کودکان

بیماری های ریوی و CF

Top