سومین کنگره نماز و سلامت روان

 

برگزارکننده

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 

تاریخ برگزاری

15  آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

  82015582-021

 

محورهای همایش

    نماز و کاهش اضطراب

    نماز و درمان افسردگی

    نماز و استحکام روابط خانوادگی

    نماز و تنظیم هیجانی

    نماز و انضباط ذهنی

    نماز و تقویت اراده

    نماز و نیاز فطری انسان

    نماز و تعاملات بین‌فردی

    نماز و چهره‌گشایی

    نماز و دل‌آرامی

    نماز و رفتارهای معقول اجتماعی

    نماز و نظم‌پذیری

    نماز و تقویت تاب‌آوری

    نماز و بازداری رفتاری

    نماز و به‌زیستی روانی

    نماز و سبک زندگی

    نماز و سلامت روان

    نماز و بازدارندگی آسیب‌های اجتماعی

    نماز و خانواده متعالی

    نماز و رفتارهای متعالی

    نماز و پیوندهای اجتماعی

    نماز و احساس امنیت روانی

    نماز و سلامت روان‌شناختی

    نماز و نشاط درونی

    نماز و خودشکوفایی معنوی

    نماز و تقویت خودآگاهی

    نماز و احساس خوشایند کودکان

    نماز و سبک فرزندپروری

    نماز و دلبستگی ایمن به خدا

    نماز و رسالت اجتماعی

    نماز و اندیشه آسیب زدایی

    نماز و نیایش در ادیان ابراهیمی

Top