هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان

 

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت

 

تاریخ برگزاری

13 و 14 آذر 1398

 

تماس با دبیرخانه

32309615-071

 

محورهای همایش

سلامت روان

Top