کنفرانس ملی مدیریت ناب در نظام سلامت

 

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

تاریخ برگزاری

26 و 27 آذر 1398

 

تماس با دبیرخانه

37925157-031

 

محورهای همایش

    سیر تحول تفکر ناب در جهان و ریشه های آن در فرهنگ ایرانی اسلامی

    تفکر ناب و پایداری توسعه پایدار در بخش سلامت

    تفکر ناب و اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت

    مدیریت ناب و کاربست آن در نظام سلامت

    جایگاه مدیریت ناب در صنعت بیمه

    انتقال تجربه مدیریت ناب از سایر بخش های توسعه

Top