چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش در شهر تهران برگزار خواهد شد.


محورهای کنگره:

    اپیدمیولوژی سرطان های دستگاه گوارش
    اتیولوژی
    عوامل خطر
    بیولوژی مولکولی و ژنتیک
    تغذیه و سرطان
    پیشگیری و تشخیص زودرس
    تازه های تشخیص و مرحله بندی
    تازه های درمانی و اقدامات جراحی کم تهاجمی
    مسائل روانی و سلامت معنوی در سرطان های دستگاه گوارش
    مسائل حمایتی تسکینی در سرطان های دستگاه گوارش
    طب مکمل و سنتی و سرطان های دستگاه گوارش

Top