سومین کنگره سلامت مردان – ناباروری مردان – سرطان های شایع

تاريخ برگزاري: 1 الی 3 اسفند1397

محورهای همایش

سلامت مردان:

    سلامت جنسی ، رفتارهای جنسی
    عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مردان
    سلامت مردان در همه سنین

ناباروری مردان:

    اپیدمیولوژی وضعیت ناباروری در ایران
    تبعات روانی، اجتماعی و خانوادگی
    ناباروری ناشی از سرطان و درمان های آن

سرطان های شایع مردان ( پروستات، ریه، مثانه، کبد ):

    پیشگیری
    تشخیص ( غربالگری )
    درمان
    بازتوانی و حمایت از بیماران

Top