سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات اختلال حرکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل و پژوهشکده سلامت برگزار می شود.


حوزه های تحت پوشش: ارتوپدی و بیومکانیک ، روماتولوژی ، طب سالمندی ، طب فیزیکی و توانبحشی
برگزار کننده: مرکز تحقیقات اختلال حرکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
سایر برگزار کنندگان: پژوهشکده سلامت

محورهای سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

- بیومکانیک و پاتوبیومکانیک حرکت

- روشهای پیشگیری ، تشخیص و درمان اختلالات حرکتی ناشی از بیماریهای:

 سیستم عصبی مرکزی و محیطی، سیستم عضلانی اسکلتی، سیستم قلبی عروقی، تنفسی و اختلالات متابولیک

 - اختلالات حرکتی ناشی از کار

- توانبخشی و اختلالات حرکتی

- طب مکمل و اختلالات حرکتی

- تغذیه و اختلالات  حرکتی

- سالمندی و اختلالات حرکتی

- زنان و اختلالات حرکتی

Top