خدمات

برخی از خدمات اسپانسری تا همایش:

  • چاپ لوگو بر روی کیف های سفارش داده شده
  • خودکار با چاپ مربوطه به تعداد شرکت کنندگان محترم
  • کارت ورودی ( ID CARD ) به تعداد شرکت کنندگان محترم
  • پرچم رو میزی با آرم همایش
  • طراحی ، هاست ، دامین ، سایت همایش
  • سامانه پیامک (SMS)
  • بج سینه به تعداد اعضاء محترم علمی و اجرایی
  • پوشه دکمه دار به تعداد شرکت کنندگان محترم
  • چاپ و اجرای بنرهای خیر مقدم همایش
Top