سومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی

 

برگزارکننده

دانشگاه حکیم سبزواری

 

تاریخ برگزاری

22 الی 23 آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

44013037-051

 

محورهای همایش

کنترل

    کنترل ریاضی

    کنترل زیستی و پزشکی

    کنترل فازی

    کنترل تصادفی

    کنترل کسری

    کنترل تاخیری

    کنترل در اقتصاد و صنعت

    کنترل بهینه چند هدفه

    کنترل سیستم های آشوبناک

 

بهینه سازی

    بهینه سازی خطی و غیرخطی

    بهینه سازی چند هدفه

    بهینه سازی فازی

    بهینه سازی تصادفی

    بهینه سازی بازه ای

    بهینه سازی ترکیبیاتی

    بهینه سازی کاربردی

Top