اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات

 

برگزارکننده

دانشگاه بوعلی سینا

 

تاریخ برگزاری

22 آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

38380714-081

 

محورهای همایش

    1- پیشگیری از مصرف دخانیات(سیگار و قلیان)

2- سبب شناسی، عوامل زمینه ساز و خطر ساز مصرف دخانیات

3- نقش اختلالات روانی در مصرف دخانیات

4- نقش دانشگاه ها در پیشگیری از مصرف دخانیات

5- عوارض مصرف دخانیات بر سلامت جسم، روان و جامعه و ...

6- نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از مصرف دخانیات

7- نقش رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در پیشگیری از مصرف دخانیات

8- تجارب موفق دانشگاه های داخل و خارج از کشور در پیشگیری از مصرف دخانیات

9- نقش درمان های دارویی در درمان دخانیات

10-دانشجویان در معرض خطر مصرف دخانیات

11-مصرف دخانیات در بین دانشجویان دختر

12-نقش والدین در پیشگیری از مصرف دخانیات

13-خوابگاه های دانشجویی، خوابگاه های خودگردان و خانه های مجردی دانشجویی

14-نقش همسالان در پیشگیری از مصرف دخانیات(کانون همیاران سلامت روان)

15-نقش قوانین منع مصرف دخانیات

16-مهارت های مقابله ای و نه گفتن به مصرف سیگار و قلیان

17-نقش مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاهها

Top