نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

برگزارکننده

دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان

 

تاریخ برگزاری

27 فروردین 1399     

 

تماس با دبیرخانه

  031-33372020

 

محورهای همایش

 1. پایش وضعیت سلامت اجتماعی در ایران و جهان:
 2. 1 مؤلفه ها و شاخص های سلامت اجتماعی مانند عدالت اجتماعی، اخلاق اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ....
 3. 1 وضعیت آسیب های اجتماعی

    بررسی مؤلفه ها و شاخص های سلامت اجتماعی در مقیاس ملی

    مقایسه تطبیقی وضعیت سلامت اجتماعی در ایران در مناطق مختلف قومی، زبانی و دینی

    مقایسه تطبیقی سلامت اجتماعی ایرانیان با سایر کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای مشابه منطقه ای

 

 1. مبانی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:
 2. 2 فلسفه و مفاهیم بنیادین سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم
 3. 2 مؤلفه ­ها و شاخص های سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم

     عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم:  مؤلفه ها و شاخص­ های عدالت اجتماعی، ساحت های عدالت اجتماعی.

     اخلاق اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص­ های اخلاق اجتماعی، فلسفه اخلاق اجتماعی، آسیب­ های اخلاق اجتماعی.

     مشارکت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص­ ها مشارکت اجتماعی، ساحت های مشارکت اجتماعی.

     امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص­ های امنیت اجتماعی، سیاست جنایی قرآن در قبال تهدیدهای امنیت اجتماعی.

    سرمایه اجتماعی از منظر قرآن کریم:  مؤلفه ها و شاخص­ های سرمایه اجتماعی، کارکردهای سرمایه اجتماعی.

     رفاه اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص­ ها رفاه اجتماعی، ساحت های رفاه اجتماعی.

    مهارت­ های زندگی از منظر قرآن کریم: مهارت ­های ارتباط مؤثر، مهارت ­های ویژه مانند تصمیم­ گیری، تفکر انتقادی، حل مسأله، مواجهه با ناهنجاری ­ها، همدلی، ....

 

 1. روش­ شناسی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:
 2. 3 روش فهم متون دینی در حوزه سلامت اجتماعی
 3. 3 روش تحقیق در مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی: (مانند روش گراندد تئوی (داده بنیاد)، هرمنوتیک، پدیدارشناسی، تحلیل محتوا، نشانه­شناسی، تحلیل روایت، تحلیل گفتمان، .....)
 4. 3 روش کاربردی­ سازی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی

 

 1. دستاوردها و رهیافت ­های مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:
 2. 4 راهبردهای ارتقاء سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم و علوم انسانی
 3. 4 راهبردهای کاهش آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن کریم
 4. 4 سبک زندگی قرآنی و سلامت اجتماعی

** آسیب­ شناسی اجتماعی از منظر قرآن کریم:

    مبانی و مفهوم­شناسی آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن

    گونه ­شناسی آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن

    زمینه ­ها و علل بروز آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن

    عوامل گسترش و استمرار آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن

    آثار و پیامدهای آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن (روحی و روانی، مذهبی و عقیدتی، سیاسی و اقتصادی)

    راهبردهای قرآنی پیشگیری و کاهش­ آسیب­ های اجتماعی (نقش باورها و ارزش­ها، آموزش، رسانه­ ها)

    ظرفیت ­های علوم اسلامی در مواجهه با آسیب­ های اجتماعی (فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، عرفان، روانشناسی اسلامی، ....)

*** نقش مسائل اقتصادی و معیشتی در سلامت اجتماعی: عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، بحران بیکاری، تأمین اجتماعی و بیمه، رشد و توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی

 

5) محور ویژه:

سلامت معنوی قرآنی و سلامت اجتماعی (تأثیرهای متقابل سلامت معنوی و سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم)

Top