بیستمین همایش ملی انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س)

 

برگزارکننده

دانشگاه الزهراء (س)

 

تاریخ برگزاری

20  آذر 1398

 

تماس با دبیرخانه

38720294-051

 

محورهای همایش

     برگزاری همایش ها

     فعالیت های آموزشی

     فوق برنامه ها

     مشارکت دانشجویی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها

     حامیان انجمن

     انجمن و سایر انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س) و سایر دانشگاه ها

     تعامل انجمن با ادکا و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

Top