همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری (ره)

تاريخ برگزاري:1 و 2 آذر 1396 -دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند

محورهای همایش

    معرفت شناسی
    علم و دین
    فلسفه هنر
    فلسفه حقوق بشر

وب سايت همايش: www.honar.elmvadin.ir

Top