سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش: افق های نوین در آموزش زبان

برگزارکننده

دانشگاه حکيم سبزواری

 

تاریخ برگزاری

4 و 5  اردیبهشت 1399     

 

تماس با دبیرخانه

44013363-051

 

محورهای همایش

 

Top