پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح

برگزارکننده

دانشگاه پیام نور استان قزوین

 

تاریخ برگزاری

26 دی 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  028-33378934

 

محورهای همایش

زبان و ادبیات فارسی:

    ادبیات معاصر (نظم و نثر)

    ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری

    ادبیات داستانی

    ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)

    ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای

    نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی

    انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و….)

    نحو و ساخت واژه زبان فارسی

    آوا شناسی و واج شناسی

    زبان شناسی رایانه ای و

    گویش های موجود در ایران …

    تحول زبان فارسی و گونه های آن

    تاریخ ادبیات و سبک شناسی

    دستور زبان و زبان شناسی

    زبان شناسی قرآن

    دیگر موضوعات مرتبط

 

زبان و ادبیات خارجی:

زبان و ادبیات عرب

    زبان و ادبیات انگلیسی

    آموزش زبان انگلیسی

    آوا شناسی و واج شناسی

    ادبیات تطبیقی

    مهارت‌های آموزش زبان

    آموزش زبان به کمک کامپیوتر

    زبان‌شناسی عمومی

    زبان‌شناسی کاربردی

    جامعه‌شناسی زبان

    روان‌شناسی زبان

    زبان‌شناسی پیکره‌ای

    سنجش زبان

    مطالعات ترجمه در حوزه ترجمه، آموزش، ادبیات و زبان‌شناسی

    دیگر موضوعات مرتبط

 

تاریخ و تمدن :

    تاریخ اسلام

    تاریخ و تمدن غرب

    تاریخ و تمدن  خاورمیانه

    جغرافیای تاریخی اسلام

    اسلام شناسی در غرب

    معماری و هنر شرقی

    دیگر موضوعات مرتبط

 

تاریخ ایران:

    تاریخ ایران باستان

    تاریخ ایران اسلامی

    تاریخ انقلاب اسلامی

    تاریخ اقتصادی ایران

    تاریخ اجتماعی ایران

    تاریخ سیاسی ایران

    تاریخ فرهنگی ایران

    دیگر موضوعات مرتبط

 

صلح و جامعه :

    معرفت شناسی صلح

    مؤلفه های اجتماعی صلح

    صلح و جنسیت

    صلح و گروههای اجتماعی

    چالشهای متون تخصصی صلح

    صلح و گفتگوی گروههای اجتماعی

    دیگر موضوعات مرتبط

 

غرب شناسی و علم پژوهی:

    تاریخ و تمدن غرب

    دین و فرهنگ غرب معاصر

    آینده پژوهی

    تاریخ علم و تمدن

    منطق روش ‌شناسی

    فلسفه علم و فناوری

    دیگر موضوعات مرتبط

 

نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل:

    مطالعات روابط بین الملل

    مطالعات کاربردی سیاست

    مطالعات نظری سیاست

    دیگر موضوعات مرتبط

 

Top