همایش ملی مطالعات میان رشته ای در معماری و شهرسازی ( با تأکید بر جامعه شناسی، هنر، تاریخ و ادبیات )

 

 

برگزارکننده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

 

تاریخ برگزاری

11  آبان 1398

 

دبیر اجرائی         

...........................

 

تماس با دبیرخانه

087-36250255

 

محورهای همایش

رویکرد انتقادی در مطالعات معماری و شهرسازی

نگرش اجتماعی-فرهنگی به معماری و شهرسازی

مطالعات تاریخی در عرصه معماری و شهرسازی

و...

Top