چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه

 

برگزارکننده

خردسرای فردوسی - انجمن علمی - آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی

 

تاریخ برگزاری

  9 آبان 1398

 

رئیس همایش        

دکتر محمدجعفر یاحقی

 

تماس با دبیرخانه

051-35019274

محورهای همایش

  1. مطالعات نظری دربارۀ ادبیات عامه ( تعاریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه‌هاو...)

    - پیدایش ادبیات عامه و نقش آن در تکوین انواع ادبی

 - مباحث نظری درباره‌ی ادبیات عامه (تعریف، ویژگی‌ها، چارچوب‌ها، عناصر، گونه ها و...)     

    - تاریخچه پژوهش در ادبیات عامه

    - روش‌شناسی مطالعه و تحقیق در ادبیات عامه

    - معرفی و نقد شیوه‌های پژوهشگران ایرانی و خارجی در حوزۀ ادبیات عامه

    - نسبت و تعامل ادبیات رسمی و ادبیات عامه

    - مخاطب‌شناسی و ادبیات عامه

  1. نقد و بررسی ادبیات عامه

    - ادبیات داستانی عامه: گونه‌ها، ریخت‌شناسی، معرفی قصه‌ها، بن‌مایه‌ها و....

    - شعر عامه و بومی سروده‌ها

- قصه‌ها و اشعار عامیانه

    - بررسی زیبایی‌شناختی ادبیات عامه

    - ادبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی

    - ادبیات عامه و اسطوره

    - ادبیات عامه و ادبیات کودک و نوجوان

  1. ادبیات عامه و مطالعات بین رشته‌ای

    - ادبیات عامه و زبانشناسی

    - ادبیات عامه و جامعه شناسی

دبیات عامه و نقش آن در وحدت ملی

    - ادبیات عامه و روانشناسی

    - ادبیات عامه و رسانه

    - ادبیات عامه و پویا نمایی

    - مطالعات تطبیقی در ادبیات عامه

    - رابطه‌ و نسبت هنرهای عامه با ادبیات عامه

    - بررسی انواع ادب نمایشی عامه (تعزیه، تقلید، نمایش زنانه و ...)

  1. محورهای ویژه همایش

    - معرفی و تحلیل اشعار شاعران محلی‌سرای استان خراسان

    - بررسی و تحلیل گویش شناسی و تنوع زبانی در استان خراسان

    - بررسی ادبیات عامه استان خراسان  (ضرب المثل، چیستان، متل، لالایی و نازآوا، ترانه‌های کار، سرور و...)

    - بررسی و معرفی آثار نویسندگان بومی استان خراسان

  1. هر گونه پژوهش دربارۀ ادب عامه
Top