اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد

برگزارکننده

موسسه آموزش عالی عطار

 

تاریخ برگزاری

28  فروردین 1399     

 

تماس با دبیرخانه

  051-38847358

 

محورهای همایش

مدیریت دولتی:

    مدیریت دانش

    نظریه سازمان های دانش بنیان

    تفکر سیستمی در سازمان و مدیریت

    مدیریت بازرگانی:

    بازاریابی

    توسعه بازار

    بازرگانی بین الملل

اقتصاد:

    بازار سرمایه

    بازار پول و بانک

    ارزهای دیجیتالی

حسابداری:

    حاکمیت شرکتی

    اخلاق در حسابداری

    حسابداری زیست محیطی

    و...

Top