اولین همایش ملی اقتصاد کشاورزی و تجارت در غرب کشور

برگزارکننده

دانشگاه کردستان ، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 

تاریخ برگزاری

 14 الی 15 اسفند 1398     

 

تماس با دبیرخانه

  087-33664600

 

محورهای همایش

۱- تجارت محصولات کشاورزی و رونق تولید

۲- صادرات محصولات کشاورزی و مزیت نسبی

۳- بازاریابی، کارآفرینی و ترویج کشاورزی

۴- مرز و اقتصاد کشاورزی در غرب کشور

۵- قیمت تمام شده تولیدات کشاورزی و بهره وری آنها

۶- اقتصاد کشاورزی و توسعه در استان کردستان

۷- تجارت، ترویج و توسعه کشاورزی

 

Top